Het lijkt misschien wel dat het thema diversiteit & inclusie een hot item is. Maar het in- en uitsluiten van mensen is helaas geen nieuwe verschijning. De laatste jaren is het besef groter dat inclusie ons allemaal aangaat en niet alleen een issue is van gemarginaliseerde groepen of de zogenoemde ‘ander’.
Door de snelle veranderingen in de samenleving, polarisatie  en het politieke debat lijkt dit besef in een stroomversnelling te raken. Maar inclusie is geen tijdelijke trend, het is de nieuwe standaard op de werkvloer en in de samenleving. Wie niet meegaat, loopt het risico achter te blijven.


De weg naar een inclusieve organisatie vraagt om verandermanagement. De Inclusiefabriek investeert op verschillende lagen binnen de organisatie op het gebied van kennis, draagvlak, aanpak, inclusief leiderschap en begeleidt bij het inrichten van processen en biedt een organisatiescan. Binnen een traject van drie tot zes maanden wordt een stevige basis gezet om de komende jaren op voort te borduren. 

Inclusie en het vergroten van diversiteit bereik je alleen als de organisatie commitment toont. Ik geloof dat we er vooral komen, door naar elkaar te luisteren en de verschillen te omarmen. Daarom investeer ik in de duurzame verbinding en het vergroten van draagvlak.

Maatwerk

Omdat de diversiteit onder organisaties net zo groot is als de verschillen onder mensen bewandelt elk bedrijf een eigen route met een ander startpunt. Daarom wordt er altijd maatwerk geleverd. Er is daarom geen standaard pakkettarief voor de drie tot zes maanden trajecten.

Mail daarom voor een intakegesprek via het contactformulier https://www.inclusiefabriek.nl/contact/

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Ga naar de inhoud