Het vergroten van diversiteit en inclusie is één van de grootste maatschappelijke opdrachten voor de komende jaren. Het vraagt om verandermanagement en een interne cultuuromslag, want de samenleving verandert in een rap tempo. Die is nu eenmaal divers en daar moet je als organisatie in meegroeien. Doe je dat niet, dan loop je de kans om achter te lopen. Steeds meer subsidieverstrekkers hebben de actieve inzet op het gebied van d&i als voorwaarde gesteld voor financiering. Dit zijn allemaal zaken die een organisatie vroeg of laat confronteren met de realiteit. Op de langere termijn kan dit zelfs financiële gevolgen hebben. Bovendien laat onderzoek zien dat een organisatie met een hoge diversiteitsgraad, juist beter presteert en daarmee ook meer omzet kan genereren.

Een inclusieve organisatie is continue in beweging en dat vraagt om een flexibele houding. De dynamische samenleving zorgt steeds voor nieuwe uitdagingen. Het vergroten van diversiteit en het mogelijk maken van inclusie vraagt daarom veel geduld, daadkracht en een lange adem. Als organisatie kan en mag je je hiervoor sterk maken.

Steeds vaker staan medewerkers op die zich willen inzetten ten gunste van inclusiviteit, juist voor hen die anders of minder veerkrachtig zijn. Maar er is ook een groep die meer tijd en overtuigingskracht nodig heeft om te zien wat inclusie nu werkelijk voor hen brengt. Inclusie vraagt om gedragsverandering en dat kost tijd. Uiteindelijk moet er ruimte zijn voor iedereen. Ook voor de mensen die weerstand bieden en geen verandering willen. Het is van belang dat die stem er altijd mag zijn. Want ook dat is inclusiviteit!

Ik bied de kennis en kunde op het gebied van inclusie om de gewenste visie en missie scherp te stellen. Dat doen we samen door kritisch naar de organisatie te kijken en de juiste vragen te stellen. Wie ben je als organisatie? Waarom wil je dit en bovenal, waar wil je naartoe? Wees eerlijk bij de vraag: Wat zijn wij bereid hiervoor te doen? Die bereidheid moet zowel in de bovenstroom, bij de beslissers als bij de onderstroom, de uitvoerders bekend zijn. Heldere communicatie en transparantie zijn hiervoor belangrijke voorwaarden. We durven ook te dromen en zetten samen een stip op de horizon.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Ga naar de inhoud