Diversiteit

“Diversiteit is een term om aan te geven dat mensen op zichtbare en onzichtbare manieren van elkaar verschillen en daarin ook overeenkomen. De verschillen zeggen iets over ieders positie in de samenleving. Inclusie zegt iets over de manier waarop je met die verschillen omgaat. Het is de mate waarin mensen zichzelf kunnen zijn en zich veilig en gerespecteerd voelen.”

Inclusie

Bij inclusie gaat het erom dat iedereen meedoet. Diversiteit en inclusie worden vaak in één adem genoemd, terwijl ze iets anders betekenen. Inclusie zegt iets over hoe we met elkaar omgaan en wat we naar elkaar uitstralen. Het gaat ook om ruimte maken voor elkaar zonder de angst om iets te verliezen. Daarom is het als organisatie belangrijk om die angst weg te nemen door een helder standpunt in te nemen, keuzes te maken en duidelijk te communiceren wat dit voor iedereen betekent.

“Diversiteit en Inclusie gaat over wie wel en wie niet mag meedoen en meebeslissen. En vooral over wie niet.” Jitske Kramer, Jam Cultures

Gelijkwaardigheid

Gelijke waarden wil niet zeggen gelijke meningen. Het zegt alles over elkaar ruimte geven om te vinden en zeggen wat jij of de ander vindt. Respect is hierbij sleutelwoord. Gelijkwaardigheid zegt alles over elkaar zien en gezien worden. Het is de eerste indruk en de betekenis die je daaraan geeft. Diversiteit is het zelfstandig naamwoord en inclusie het werkwoord. Maar het is de gelijkwaardigheid die de emotie inbrengt.

Identiteit

Als mens zijn we veelzijdig. We hebben een geslacht, een uiterlijk, een rol in de samenleving en weer een andere rol privé. Onze formele identiteit is vaak al vastgelegd in onze naam, geboortedatum en plaats. Maar zegt dat iets over wie we zijn? Onze hele levensloop heeft ons gevormd, we zijn een verzameling van ervaringen, karaktereigenschappen, voorkeuren en keuzes. Maar ook onze opleiding en ons werk zegt iets over wie we zijn. Al deze kenmerken bij elkaar maken onze identiteit. De wetenschap noemt dit intersectionaliteit. Maar wat als je wordt beoordeeld op slechts één kenmerk? En wat als dat ook nog negatief wordt weggezet door de samenleving. Voordat je iets kunt zeggen over de ander, is het belangrijk om eerst weten wie jij bent? Wat jou triggert en waarom je op een bepaalde manier naar de wereld kijkt. Wanneer je daarvan bewust bent kun je pas echt verbinding maken met de ander.

Transparantie

Transparantie gaat in de eerste instantie over openheid en toegankelijkheid van de organisatie. Een belangrijke kernwaarde die vaak genoemd wordt, is vertrouwen. Medewerkers moeten vertrouwen hebben in de organisatie. Kan iedereen écht zeggen wat die wilt en zo ja, is daar iets voor ingericht? Het is van belang om iedereen mee te nemen wanneer er een verandering wordt ingezet. Daarom moet het verhaal duidelijk, helder en transparant zijn. Sterker nog, het waarom zou ook vanuit de onderstroom van de organisatie worden opgehaald. Alleen dan geef je eigenaarschap aan iedereen en wordt het van één ieder.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Ga naar de inhoud